הטופס בקישור למטה מאפשר לך לאשר את הסטטוס של בקשת ESTA . ישנן חמש תוצאות פוטנציאליות שייתכן שתקבל מטופס בדיקת הסטטוס של ESTA . סטטוסים אלה' הם כדלקמן:

"הבקשה אושרה" – בקשתך טופלה ואתה רשאי לנסוע במסגרת תוכנית הפטור מוויזה. ה-ESTA מונפק לתקופה של שנתיים (או תוקף דרכון) וניתן להשתמש בו לביקורים של עד 90 יום.

"הבקשה לא נמצאה" – משמעות הדבר היא שלא הגשת בקשה או שסיפקת פרטי דרכון או שם שגויים.

"פג תוקפה של הבקשה" – משמעות הדבר היא שפג תוקפה של בקשת ה-ESTA הקודמת שלך.

"בקשה בהמתנה" – בקשתך עדיין נמצאת בטיפול. אנא המתן 72 שעות לעיבוד בקשתך.

"נסיעה לא מורשית" – משמעות הדבר היא שה-ESTA שלך טופל ובקשתך נדחתה. לפיכך, אינך זכאי לנסוע במסגרת תוכנית הפטור מוויזה. ייתכן שעדיין תהיה זכאי להגיש בקשה לויזה לארה"ב.

קבלו מידע נוסף על תיאורי בדיקת הסטטוס השונים של ESTA .

בדיקת סטטוס בקשת ESTA